top of page
666.jpg

דן ריזינגר

צורות-צבע

Color Preformations

במשחק אינסופי של צבעים וצורות

vector basic 18 b.jpg

כל אחת מ-18 יחידות הצבע היא בו בזמן עצמאית

composition 2.png

ומשתתפת בהרכבת מבנה גדול יותר

composition 1.png

היצירה נוצרת מסדרם וגודלם המשתנה בערכים קבועים של היחידות

חדש מתוקן!!!!_Page_02.jpg

צירופים וחזרות של דימויים יוצרים חוויות ויזואליות חדשות.

חגיגת הצבע הכאוטית למראה, היא למעשה פרי עבודה מדויקת ותכנון מוקפד.

חדש מתוקן!!!!_Page_10.jpg
20190121_110739_edited.jpg
bottom of page